Category: Tư Vấn Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Tư Vấn Tranh Tụng Thương Mại

Nền kinh tế thị trường đang phát triển như vũ bão ở nước ta làm thay đổi bộ mặt quốc gia mỗi ngày. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế đó cũng kéo theo những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngày càng nhiều trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại mà không phải ai cũng am hiểu pháp luật để giải quyết. Chính vì vậy, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng Sự cung cấp dịch vụ tư vấn tranh tụng thương mại để giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề nêu trên. Vấn đề lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại phải được các bên cân nhắc, lựa chọn phù hợp dựa trên các yếu tố như mục tiêu đạt được, bản chất của tranh chấp, mối quan hệ làm ăn giữa các bên, thời gian và chi phí dành cho việc giải quyết tranh chấp. Chính vì vậy, khi lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp, các bên cần hiểu rõ bản chất và cân nhắc các ưu điểm, nhược điểm của một phương thức để có quyết định hợp lý.   Các phương thức giải quyết tranh chấp trong Kinh doanh – Thương mại: Thương lượng: Là phương thức được các bên tranh chấp lựa chọn trước tiên và trong thực tiễn...

Read More

Dịch Vụ Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp Thương Mại

Dịch Vu Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp – Thương Mại Để tư vấn pháp luật chính xác và chu đáo, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng Sự cung cấp dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp và thương mại nhằm giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan một cách nhanh chóng nhất.   I. Hiểu về pháp luật doanh nghiệp và thương mại Luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty với đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Luật Thương mại quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại phù hợp với nguyên tắc của Bộ Luật Dân sự cũng như thực tiễn hoạt động thương mại tại Việt Nam. Khái niệm hoạt động thương mại của Việt Nam hiện đã bao trùm các lĩnh vực thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ và các khía cạnh thương mại của đầu...

Read More