Category: Tư Vấn Thừa Kế

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế

Thừa kế và khai nhận di sản thừa kế là vấn đề mang tính kinh tế, mang tính xã hội truyền thống nhưng cũng là vấn đề phức tạp về mặt pháp lý. Có thể nói, di sản thừa kế là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc làm phát sinh và thực hiện quan hệ dân sự về thừa kế. Đích cuối cùng của tranh chấp thừa kế chính là xác định đúng khối tài sản thừa kế và phân chia di sản thừa kế theo đúng kỷ phần mà người thừa kế có quyền được hưởng, việc xác...

Read More

Di Sản Thừa Kế

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Điều 634 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: ” Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung của người khác” Như vậy di sản Thừa kế là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người đã chết, quyền về tài sản của người đó. Quyền sở hữu tài sản là một trong những quyền cơ bản của công dân được nhà nước bảo hộ. Di sản thừa...

Read More

Tư Vấn Lập Di Chúc

Xã hội càng phát triển thì người dân càng quan tâm đến di chúc chúc – Di sản – Thừa kế liên quan đến quyền lợi thiết thực của mình. Là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn, Văn phòng luật sư Nam Sài Gòn xin cung cấp cho Quý  khách hàng thủ tục liên quan đến di chúc – Di sản – Thừa kế, tư vấn lập di chúc 1. Di chúc: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.Di chúc phải được...

Read More

Tặng Cho Tài Sản Thừa Kế

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Hợp đồng tặng cho bất động sản có...

Read More

Giải Quyết Tranh Chấp Thừa Kế

Trong giai đoạn phát triển của quá trình lập pháp, các quan hệ thừa kế luôn là một trong những mối quan hệ quan trọng.Với bản chất là một quan hệ tài sản, quan hệ thừa kế dưới tác động của nền kinh tế thị trường cũng trở nên phong phú và phổ biến trong giao lưu dân sự.Chính vì vậy chế định thừa kế có vai trò quan trọng và thực sự cần thiết trong hệ thống các quy phạm pháp luật dân sự Việt Nam. Vấn đề quan trọng luôn được đặt ra hàng đầu trong việcgiải quyết tranh chấp về...

Read More
  • 1
  • 2