Quyền thừa kế là pháp luật về Chia Tài Sản Thừa Kế bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định trình tự di chuyển tài sản chủa người chết cho những người còn sống. Chia Tài Sản Thừa Kế là một chế định pháp luật dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền, nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

Quyền chia tài sản thừa kế hiều theo nghĩa chủ quan là quyền của người để lại di sản và quyền của người nhận di sản. Khi không thỏa thuận được thì những người có quyền yêu cầu Chia Tài Sản Thừa Kế. Quyền chủ quan này phải phù hợp với các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về thừa kế nói riêng.

Chia tài sản thừa kế là một quan hệ pháp luật dân sự, trong đó các chủ thể có những quyền và nghĩa vụ nhất định. Trong quan hệ này người có tài sản trước khi chết có quyền định đoạt tài sản của mình cho người khác. Những người có quyền nhận di sản của họ có thể nhận hoặc không nhận di sản. Đối tượng chia tài sản thừa kế là các tài sản, quyền tài sản thuộc quyền của người đã chết để lại. Tuy nhiên, một số quyền tài sản gắn liền với nhân thân người để lại thừa kế không thể chuyển cho người thừa kế vì pháp luật quy định chỉ có người đó mới được hưởng.

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT NAM SÀI GÒN  là nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phân chia tài sản thừa kế, bao gồm:

– Tư vấn lập di chúc

– Tư vấn chia tài sản thừa kế

– Tư vấn về quyền của người lập di chúc

– Tư vấn về diện được hưởng thừa kế, hàng thừa kế

– Tư vấn xác định phần di sản thừa kế

————————————————————————————————————-

Chúng tôi hân hoan chào đón Quý khách đến thăm văn phòng của chúng tôi tại:

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT NAM SÀI GÒN

Văn phòng: 08.6676.8901

Mobile: 0938 09 1299

Địa chỉ: 111 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1,  TP.Hồ Chí Minh

Website: http://www.luatsunamsaigon.com

Email: tuvannamsaigon@gmail.com