Trong các vụ án hình sự, vai trò của luật sư hình sự Giỏi trong việc giải quyết vụ án là rất cần thiết. Luật Sư Hình Sự Giỏi là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ khi bị xâm phạm. Địa vị tố tụng hình sự, quyền và nghĩa vụ của luật sư hình sự trong vụ án nói chung, tại phiên tòa, trong giai đoạn xét hỏi do pháp luật quy định.

Nhiệm vụ của Luật Sư Hình Sự Giỏi là sử dụng các biện pháp hợp pháp để bào chữa gỡ tội, làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT NAM SÀI GÒN là nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hình sự. Dịch vụ tư vấn luật hình sự của chúng tôi bao gồm:

Đối với cá nhân bị can; bị cáo:

– luật sư hình sự tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra, xét xử: Hướng dẫn cách khai, cách trình bày, dự cung; kịp thời khiếu nại và có kiến nghị nếu phía Điều tra viên có hành vi bức cung;

– Hướng dẫn bị can, bị cáo khai đúng sự thật, xử dụng từ ngữ sao cho không làm tăng nặng trách nhiệm hình; hướng dẫn bị can, bị cáo viết các bản tường trình và chứng minh cho hành vi phạm tội của mình là do vô ý hoặc làm giảm nhẹ TNHS;

– Tham gia bào chữa tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi tối đa cho bị cáo.

Đối với người bị hại:

– Luật sư giỏi tham gia bảo vệ quyền lợi cho người bị hại từ giai đoạn khởi tố, điều tra, xét xử: Hướng dẫn cách khai, cách trình bày nhằm làm rõ hành vi phạm tội của bị can bị cáo bảo vệ quyền lợi cho người bị hại;

– Hướng dẫn viết bản tường trình, đơn từ, cung cấp chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền để chứng mình hành vi phạm tội, buộc bị cáo phải chịu TNHS về hành vi phạm tội của mình;

– Tham gia phiên tòa bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, đồng thời yêu cầu Hội đồng xét xử truy cứu TNHS đúng tội danh và điều khoản tương ứng.

– Đối với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Luật sư bào chữa cần khai thác những chứng cứ khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo; thiệt hại thực tế đã xảy ra; thiệt hại vật chất và tổn thất về tinh thần; mức độ trách nhiệm đối với hậu quả đã xảy ra của thân chủ mà mình bảo vệ; mối quan hệ giữa thân chủ mà mình bảo vệ với bị cáo và các đương sự khác trong vụ án….Từ đó luật sư đưa ra những luận điểm có lợi để Luật sư bào chữa cho thân chủ. Đối với người bị hại, luật sư có thể bào chữa, phân tích, đề xuất các vấn đề liên quan tới cả phần hình sự và phần bồi thường thiệt hại nhưng đối với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Luật sư bào chữa chỉ nên đề cập tới phần trách nhiệm, quyền lợi của họ trong vụ án.